Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Tuỳ chỉnh Quần áo Patches

  • Tuỳ chỉnh thêu

  • Nhãn Quần áo Nhiệt Chuyển

  • Nhãn Quần áo Dệt

  Tin tức Chương trình trực tiếp ngày 11 tháng 7 trên Douyin Trung Quốc

  T&K Garment Accessories Co.,Ltd

  Công ty TNHH Phụ kiện may mặc T & K là một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên về các phụ kiện may mặc tùy chỉnh, như nhãn in màn hình, nhãn giặt, huy hiệu tiêm, phù hiệu tần số cao, hagtag, truyền nhiệt và nhãn dệt cho hàng may mặc, hành lý, mũ, và ngành giày. T & K để cung cấp dịch vụ của chúng tôi với ý nghĩ "Bảo vệ thương hiệu và phát huy giá trị của nó", chúng tôi rất giỏi trong việc ngăn chặn nguyên liệu thô, techinc, quy trình làm việc, v.v. Tất cả nguyên liệu thô được T & K sử dụng đều có thể đáp ứng kiểm tra Môi trường, T & K cũng tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn để thực hi...
  Danh mục phổ biến Tất cả các